Garantievoorwaarden

 

1 - Garantieperiodes :

Op onze wielen geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.

Voor de onderdelen geldt dezelfde garantieperiode.

2 – Volgende zaken vallen niet onder garantie:

Normaal gebruik en slijtage, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met het aangekochte Product, schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan wielen of onderdelen. Elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend), stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor het aangekochte wiel set niet geschikt is. Gebogen of gebroken spaken, velgen, enz. kunnen op oneigenlijk gebruik wijzen.

 

3 - Beperkingen:

Een aankoopbewijs is noodzakelijk bij elk garantiegeval. Zonder geldig aankoopbewijs wordt geen garantieprocedure opgestart.

Er worden geen terugbetalingen in cash uitgevoerd.

In het geval COVER WHEELS een defect wiel of onderdeel vervangt, zal een nieuw wiel of onderdeel van een gelijke waarde zijn. Het nieuwe wiel of onderdeel kan een ander model zijn dan oorspronkelijk aangekocht omdat de vervanging afhankelijk is van de voorraad en/of het gamma op het moment van vervanging.

COVER WHEELS is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, schade of onkosten gerelateerd aan de aangekochte wielen of onderdelen. De aansprakelijkheid van COVER WHEELS beperkt zich tot het herstellen of vervangen van de aangekochte goederen.

 

4 - Meldingsplicht:

Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te verergeren, door de wielen niet te gebruiken en zo snel mogelijk het gebrek te melden bij COVER WHEELS. Uiterlijk twee maanden na het vaststellen van het gebrek moet u COVER WHEELS op de hoogte brengen. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst te bepalen.

 

GARANTIE PROCEDURE:

De garantieafhandeling zal uitgevoerd worden door COVER WHEELS. Een aankoopbewijs moet steeds voorzien worden. Demontage-, montage- en transport kosten van en naar het bedrijf of dealer zijn voor rekening van de eigenaar. Als u ervoor kiest zelf een defect onderdeel te herstellen of de herstelling laat uitvoeren door iemand anders dan COVER WHEELS, zonder de uitdrukkelijke toestemming van COVER WHEELS, zal de aansprakelijkheid in geval van schade, defect of verlies vervallen.

 

ALGEMEEN:

Deze garantiebepalingen doen in geen geval afbreuk aan de Belgische wetgeving (in werking vanaf 1 januari 2005) betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die u als consument (niet-professionele eindgebruiker) kan inroepen.